Какви са основните детайли за регистрация на патент?

изобретение

Право на регистриране на патент имат всички изобретатели, чиито труд отговаря на изискванията за нововъведение, ноу хау или иновативна техническа приложимост. Предвид спецификата на самата процедура е много важно да бъдат взети под внимание някои особености като например да се възползвате от професионални консултантски услуги. Не толкова елементарно регистрирането на патент у нас и затова, ако сте решили да защитите интелектуалната си собственост по някакъв начин то е редно да си спестите редица главоболия и неволи като изберете опитни експерти, които ще ви улеснят в подготовката и попълването на документацията.

ВАЖНО за регистрирането на патент

За да можете да се възползвате от такъв тип защита на интелектуалната ви собственост има значение на коя фирма с консултанти ще се доверите. В случая има неща, с които едва ли сте запознати и именно предвид организирането на процеса ще можете да разчитате на бързина, качество и експертно отношение.

Първата и важно стъпка, която има важност за това да се регистрира патент на изобретение е изготвянето на експертиза. Това е най-дългия процес, при който с помощта на експерти в съответната област се правят проучвания, които се конкретизират с това, че се установява уникалността на изобретението, неговите качества и техническа спецификация. По отношение на изготвянето на експертиза е добре да сте наясно, че има специфични особености, които имат отношение към това да се подходи с нужното внимание и да се представи изобретението по начин, който да го представи като значимо и уникално. И точно тук е ролята на консултантите, които са в основата на изготвянето на документацията, която ще бъде представена в патентното ведомство.

Накратко като особено важни се примат следните акценти:

  • Наемане на утвърдени консултанти;
  • Изготвяне на коректен доклад – експертиза за естеството на изобретението и ползите от него;
  • Коректно попълване на пакета от документи, които се представят в Патентното ведомство.

Следвайки този ред можете да разчитате на професионално отношение, компетентност и сигурно провеждане на процедурата по утвърден от Патентното ведомство начин.

Услуги, които са включени в изпълнение на регистрирането на патент

патен

Със сигурност си струва да се вземат под внимание всички онези аспекти и дейности, които са водещи за изпълнението на процесуалната организация за подготовка и подаване на документи, които са от значение за провеждане на процедурата по регистрация на интелектуалната собственост. Набора от удобства, които представляват услуги, предоставени от компетентните консултантски фирми се отнасят до:

  • Изготвяне на експертиза от утвърдени специалисти в съответната област;
  • Предоставяне на посредничество по всякакви въпроси относно представителство към институции, които имат отношение за регистриране на патент на изобретение;
  • Изготвяне на заявка с данни за собственика на изобретението;
  • Точно описване на изобретението и последващите от прилагането му ползи;
  • Процесуални действия по защита при констатиране на евентуални нарушения на правото на собственост на заявителя.

Разбира се, че много по-коректно и прецизно ще бъдат проведени всички услуги чрез представителство от експерти, които имат нужния опит и познания в областта. Затова не правете компромиси и се възползвайте от всички онези предоставени ви услуги, които биха ви гарантирали експедитивност и професионално отношение.

Какво означава поддържането на патенти?

Има различни термин, с които е необходимо да се запознаете що се отнася до това да бъде заявено правото ви на собственост върху изобретение. Едно от тях е поддържането на патент. Когато се подава заявка към Патентното ведомство имайте предвид, че става въпрос за регистрация с определен период на действие. За да е валидно регистрирането следва да се заплаща съответната годишна такса към институцията. Именно тази тарифа ви гарантира поддържането на патент.

Определящо е да се подходи с нужното внимание към всеки един изискуем детайл и да се спазват процедурите за поддържане, тъй като в противен случай правото ви може да бъде прекратено.