Кои са особеностите при монтиране на водомер?

водомер

Определящо при използването на вода както за битови така и други цели е отчитането на разхода ѝ. Със сигурност сте наясно каква е ролята на водомера в случая. Но знаете ли, че при определени обстоятелства се налага да бъде извършена замяна но измервателното устройство? В днешната тема ще си говорим за монтажа на водомери и това какви са тапите и изискванията за извършване на такива действия, които се отнасят именно до осигуряването на добре, ефективно и сигурно работещо съоръжение, което коректно и точно подава данните за разхода, който сте направили.

Причини да се наложи смяната на водомер

Още при строителните работи на един имот се залага проект ВиК. Тук се предвиждат не само пътя на водопроводните и канализационни тръби, но също така и определянето точната позиция на водомера. Главната причина за използването на водомер е в това да се отчете разхода на воден ресурс, който сте използвали в бита или бизнес дейността си.

Такъв тип съоръжения се инсталират на всякакъв тип обекти, при които има изградена водопреносна мрежа. Без значение дали става въпрос за частен или друг имот то е повече от задължително да се използва водомер. Съобразно това какви са показанията, които отразява се начислява и съответната тарифа.

Няколко са причините, поради които се налага инсталирането на нов водомер. те се отнасят до:

  • Изграждане на нов обект;
  • Дефект при работата на измервателното устройство;
  • Предписание от доставчика на вода за модернизиране и одобряване на водопроводната система с водомери с дистанционно отчитане.

На практика това са трите основни аргументи, съобразно които се налага извършването на монтаж . Разбира се следва да уточним и това, че не всеки е в състояние да проведе такова мероприятие. Задължително е водопроводчика да отговаря на определени критерии и изисквания. Кои са те предстои да споделим.

Кой може да извърши монтаж на измервателен уред?

монтаж на водомери

Без значение дали се касае за инсталация в новострояща се сграда или пък и става въпрос за останалите аргументи, които вече споменахме за нужда от подмяна на измервателното съоръжение има няколко специфични неща, които са особен важни що се отнася именно до създаването на благоприятна и сигурна работа на устройството за отчитане разхода на вода.

Факт е, че не всеки може да използва способностите си и да извърши подмяна на водомер. Водопроводните дружества доставчици имат своите изисквания и критерии за предоставяне на такава услуга. Тя се отнася до:

  • Лицензиране на водопроводната фирма, което ѝ дава право да извършва разнообразни услуги, които се отнасят именно до осигуряване на този тип специфични дейности;
  • Умения, познания и опит на водопроводчиците;
  • Спазване на нормативната уредба и изисквания за вида на устройствата и техните характеристики, които са утвърдени от дружеството;
  • Гаранции за качество на услугата и безпроблемна работа на устройството.

Накратко само лицензирани водопроводчици са в състояние да ви подсигурят отлични условия за извършването на монтаж на такъв тип съоръжения.

Високи ли са цените за използване на лицензирани услуги?

Следва да се вземат под внимание всички аспекти, които имат отношение към осигуряването на отличната работа на водомерите. Затова е важно те да бъдат монтирани по специални критерии и правила. Освен това услугата е платена и това на практика означава, че монтажа ще ви струва определена сума пари.

Имайте предвид, че изискването за лиценз не се отразява на крайната сума, която следва да заплатите. Тарифите са почти уеднаквени и това идва да покаже, че имате на разположение гъвкави условия за прилагане на разнообразни методи и решения, които бих били определящи за това да се използват ефективни мерки за осигуряване на качествена услуга.

Цената се определя според това какъв цолаж е измервателното съоръжение както и дали е за топла или студена вода.