Какво представлява услугата смяна на водомер и на кой да я поверите?

водомер

Смяната на водомера е неизбежен процес, който в даден момент се налага да се извърши с оглед на това да се постигнат много добри условия за прецизно отчитане на разходваното количество вода. Предложенията за услугата са различни, но е факт, че фирмите, които ги предоставят трябва задължително да притежават нужния лиценз. Повече информация можете да откриете тук https://hidro-start.com/smiana-na-vodomeri/ за да си изясните в детайли това, което предстои да имате предвид при настъпила необходимост от подмяна на вашия измервателен уред с нов.

Същност на услугата

Факт е, че не всеки водопроводчик е в състояние да ви осигури надеждно и качествено извършване на смяната на стария водомер с нов. Това, което е необходимо да имате предвид е, че когато имате съмнение спрямо изправността на уреда е редно да информират инкасатор или други длъжностно лице, което да назначи оглед и при установяване на проблем извършване на смяна. Определящо е да се отчита коректно и прецизно използваното количество вода. Това би ви гарантирало коректни сметки както и отговорно отношение към оператора-доставчик.

Услугата, която е свързана с подмяната на водомера е специфична. За да се проведат конкретните манипулации по демонтиране на стар и монтаж на нов е необходимо да се имат предвид три основни неща:

 • Лиценз на екипа, който ще извърши услугата т.е. да е оторизиран от доставчика за изпълнение на такива ангажименти;
 • Избиране на водомер, който да отговори на високите стандарти и да покрие необходимите изисквания на дружеството доставчик;
 • Да се издадат гаранции както за уреда така и за извършената дейност.

Ето от какво е необходимо да се ръководите за да можете да си осигурите наистина ефективна, сигурна и качествена услуга, която да ви предостави най-добри условия за използване на вода в ежедневните ви битови занимания.

Сложност на смяната

Ако трябва да дадем оценка за нивото на сложност на извършената операция определено няма как да я дефинираме като твърде специфична. На практика водопроводчика развива два компонента и това не отнема повече от десетина минути време. Но именно особеностите на уреда като ефективно решение, с което следва да се измерва с отлична точност използването на съоръжението изисква да се подходи с внимание и да се приложат изискванията на доставчика на вода за избор на екип, който е лицензиран и може да ви осигури най-добри условия за извършване на смяната.

Не е сложно, но пък свързано със спазването на точно определени стъпки, които са от съществено значение за провеждането на работата. Така можем да определим подмяната на стар водомер с нов. Идеята е да се подсигури качествено изпълнение и да се подобрят условията за прецизно отчитане на разходвания ресурс от домакинството.

Етапите, които задължително се извършват с оглед на това да се постигне желаното качество са свързани с:

 • Оглед;
 • Установяване на проблем, налагащ да се извърши смяната на стария водомер с нов;
 • Избор на уред, който да покрива изискванията на дружеството доставчик на вода;
 • Изготвяне на оферта, която клиента да одобри;
 • Пристъпване към фактическа смяна;
 • Спиране на водоподаването в обекта;
 • Демонтаж на стария водомер;
 • Опис на показанията, номер на пломбата в приемо-предавателен протокол;
 • Почистване на системата от наслоявания, варовик и други замърсявания;
 • Инсталиране на новото измервателно устройство;
 • Тестване;
 • Пломбиране;
 • Узаконяване.

Много е важно да бъдат спазени всички тези етапи с оглед на това да се осигури наистина прецизност, качество и спазване на изискванията на доставчика правила. Само така като клиенти ще можете да разчитате на отчитане, което е точно. Качествения водомер и професионален монтаж са вашата гаранция за това, че фактурите, които ще плащате отговарят на реално използваното количество вода.

Всички лицензирани фирми ли работят с едни и същи тарифи?

смяна на водомер

Няма някакви съществени разминавания по отношение на това да се наблюдават прекомерни различия в цените на услугата. Базовите тарифи са идентични за почти всички лицензирани водопроводчици. Когато сте поставени пред избор и търсите добра алтернатива водещо всъщност се оказва гаранцията за качество, която се предоставя.

Цените на смяната на водомери реално зависи от няколко важни показателя. Това са:

 • Вид на водомера – за топла, студена вода или комбиниран;
 • Достъпност до мястото за подмяна;
 • Изисквания на доставчика на вода за конкретна процедура за изпълнение на смяната;
 • Допълнителни ремонти, които се отнасят до отстраняване на повреди около зоната за монтиране на измервателното устройство;
 • Спазване на процедурата по узаконяване и т.нат.

Имате достатъчно основателни аргументи да се възползвате от такъв тип решения и опции, които да ви помогнат да се справите професионално и ефективно с установяването на абсолютен ред в рехабилитацията на тази част от ВиК  инсталацията. Използването на професионални услуги е приоритет, благодарение на който имате на разположение най-добрите услуги, които са с гарантирано качество и допринасящи за вашето удобство и удовлетворение.

Най-добри цени, гъвкави условия и професионално отношение ще получите от квалифицирания екип на Хидростарт. Доверете се на компания с опит и утвърдени позиции в сферата на водопроводните услуги.