Нужен ли е професионален екип за цялостен ремонт на покрив?

покрив

Предвид това, че е изложен на множество различни климатични въздействия покривът е сред основните компоненти от сградата, които се нуждаят от периодични ремонтни дейности. По този начин се поддържа в изправност с цел функциониране, което не позволява причиняване на течове или други проблемни ситуации. При нужда от цялостен ремонт на покрив или частично отстраняване на възникнали щети, причинени от вятър, дъжди или високи температури и необходимо наемането на професионален екип. Това със сигурност ще допринесе за качествено свършена работа и възможност да инвестирате в услуга, която да намали потребността от последващи мероприятия, които логично ще са свързани с допълнителни разходи.

Полезна информация

Спецификата на един ремонт се състои в това да се определи естеството на покривната конструкция. Имайте предвид, че една е технологията при дейности, свързани с отстраняване на проблеми по скатен покрив с керемиди и съвсем различен е принципа на цялостен ремонт при плосък покрив, покрит с хидроизолационна битумна или ПВЦ мембрана.

Препоръките на специалисти е да не наемате аматьори за извършването на такава важна и отговорна работа, защото това не би ви дало гаранции за качество на услугата. Не поемайте такива рискове, тъй като това би могло да бъде причина за:

 • Последващи разходи;
 • Течове;
 • Проблеми, които са свързани с материални щети.

Независимо дали става въпрос за обществена сграда, бизнес имот или личния ви дом винаги бъдете отговорни и проверявайте утвърдеността и репутацията на екипите, на които ще поверите такава отговорна задача като цялостния ремонт на покриви.

Как работят професионалистите?

ремонт на покрив

Сигурността и качественото изпълнение са в основата на това да сте безкомпромисни по отношение на инвестиране в услуга, която е доказана. Нова Билд е фирма с над 20 годишен опит в сферата на строително-ремонтните дейности. Екипа от обучени и утвърдени специалисти предлагат цялостен или частичен ремонт, който включва спазване на технологични принципи и етапи, гарантиращи качество и безупречен краен резултат.

Независимо от вида на конструкцията и типа на покрива бива следвани основни стъпки, които се отнасят до:

 • Първоначален оглед на щетите;
 • Възможност за прилагане на частичен или цялостен ремонт;
 • Подмяна на основни компоненти;
 • Отстраняване на течове и пукнатини;
 • Подмяна на греди;
 • Ремонт, демонтаж и монтаж на нови улуци;
 • Подмяна на вентилационни отвори;
 • Поправка на увиснали покриви и укрепването им;
 • Изграждане на хидроизолация;
 • Подреждане и подмяна на керемиди и други.

Определено си струва да наемете екип с опит, който само при оглед би предоставил цена за съответната услуга, която напълно да ви удовлетвори.