Котли на газ – кое ги прави ефективни и икономични

котел

Съвременния живот е белязан с иновативни технологии във всеки един от секторите, включително и в битовите отговорности, които имаме. За да осигурим на дома си оптимални условия за пребиване сред някои от нещата, които са важни като ангажимент е отоплението и осигуряването на топла вода. Що се касае до отоплителния сезон и новаторството на инженерите в този специален отрасъл можем да кажем, че методите за обезпечаване на топлината в дома ни могат да бъдат доста разнородни. Колебанията, които биха могли да възникнат по отношение на избора на уред за отопление се отнасят главно до това какви ще са ангажиментите ни за поддръжка, рентабилност, икономия, ефективност. Ето, че не са малко детайлите, които е добре да обсъдим с професионалист с цел да се намери вариант, с която наистина има възможността да си осигурим вариант, отговарящ на нашите нагласи и очаквания.

Отопление с природен газ – ползи

Сред гарантираните като рентабилни и ефективни способи за отоплителните месеци се приема модела за ползването на енергиен източник като природния газ. Това, което е многозначно за този възобновяем източник е, че домакинствата, които имат изградена газификация на сградата могат да използват суровината както за отопляване така за подгряване на вода, а дори и за домакински уреди като котлони и фурни, които са предназначени за работа с такава енергия.

Използването на отопление с котел на газ е все по-популярен метод за да се осигури топлина и уют в жилището през зимните месеци. Със сигурност се питате колко би ви струвала една такава инвестиция и дали е инвестицията е д висок ръст на възвръщаемост.  Специалистите от отоплителния бранш определят котлите на газ като едни от най:

  • Безопасните;
  • Енергийноефективните;
  • Екологичните;
  • Рентабилни;
  • Инвестиции с бърза възвръщаемост;
  • Отопление, гарантирана топла вода както и захранване на уреди, работещи с природен газ.

За да се регулират температурните колебания има много голямо значение какъв тип котел ще бъде избран. Изключително ефективни и съвременни са моделите на пазара, но има доста детайли, върху които е важно да се съсредоточите за да си осигурите оптимален модел, създаден за персоналните нужди на отопляемия обект.

Характеристики на котлите на газ

Газовите котли като цяло са съвременни уреди, които са предназначени за отопляване. Освен обаче основната им роля, която е предназначена за загряване на флуида, който се разпространява с помощта на радиаторите друга тяхна роля е свързана и с решение за отопляване и на вода за бита. Това е компактно решение, което освен топлина гарантира и вода, която да ползвате за къпане, пране, миене на съдове и т.нат.

кондензен котел

Основните характеристики, които са специфични за определяне правото ни на избор за котел на газ се отнасят до:

  • Вид на газовите котли според приложението им

Те могат да бъдат предназначени за битови нужди или да се ползват за промишлеността;

  • Съобразно технологията, по която се усвоява топлината

Тук се разграничават два типа котли на гал – кондензни и конвенционални. Според европейските директиви конвенционалните се забраняват с оглед на това, че са неефективни и са сериозни замърсители на околната среда. Кондензните са изключително продуктивни и определено са много по-екологични като принцип на работа;

  • Едноконтурни и двуконтурни

Това класифициране касае възможността котела на газ да се ползва едновременно за отопление и топла вода. Вариантите с два контура са молко по-скъпи, но пък са изключително добри, тъй като са от типа уреди две в едно. При едноконтурните котли е необходимо закупуването на допълнителен бойлер, който да използва котела за да осигури топла вода за бита.

Разбира се има и други класификатори, по които се разграничават газовите котли, но в случай, че ви предстои подобна инвестиция ви съветваме да се свържете с експерти, с които да предоставят професионални съвети за най-ефективни и добри варианти спрямо характеристиките на жилището ви.