Застраховане на насаждения – бъдете отговорни инвеститори

zastrahovane-na-zemq

Всеки иска да се застрахова от неприятни ситуации и нещастни събития, но за съжаление никой не разполага със силата да предотврати лошото в живота… В повечето случаи то идва скорострелно, а когато последствията са вече налице, започваме да мислим какво е можело да направим! И както се казва: когато нещо вече се случи, пътища има много.  В каква посока Вие ще поемете, зависи от конкретната ситуация и доколко възможностите Ви позволяват да й повлияете…

Природните аномалии

През последните години те са все повече и повече. Наблюдават се природни катаклизми, които ни засягат по най-различни начини, но за жалост ние нямаме никаква сила над тях. Те дават негативно отражение върху онова, което сме изграждали с години, затова застраховката в този случай е най-добрия вариант. Можете да застраховате както имуществото и имота си, така и земеделските култури, които са и най-потърпевши в случай на градушки, пожари и др. природни аномалии. Съвременното застраховане на насаждения е добър вариант да обезпечим земеделските култури и реколтата, затова се замислете за тази опция и мислете в перспектива!

Застраховане на насаждения

Този вид застраховка, както и всички останали, има за цел да ни обезпечи, дори и когато природата е решила да си прави лоша шега с нас. На всеки му е ясно, че земеделската работа е свързана с много труд, време и усилия, които не е добре да отидат на вятъра… Но и ако дори и той не е благосклонен към нас, поне можем да направим така, че да се справим с негативните последици. Застраховката на насаждения е приложима в случаи на:

 • Буря;
 • Градушка;
 • Осланяване;
 • Наводнение;
 • Дъжд.

Можете да застраховате и житните култури, които също могат да „пострадат“, ако климатичните условия са агресивни и неблагоприятни. Те най-често биват засягани, когато:

 • Измръзнат;
 • Налице е киша;
 • Се задушат.

Застрахователната сума се определя на база стойността на реколтата, като тя не може да я надвишава. Полицата се сключва на база опис на насажденията, а изплащането на обезщетението се случва на няколко вноски или еднократно.

Застраховка на трайни и горски насаждения

Практиката да се правят подобен вид застраховки добива популярност и в България. Инвеститорите и земеделските производители вече могат да обезпечат насажденията си, избирайки застраховка на трайни и горски насаждения. Тя е валидна в ситуации, създали се поради:

 • Силен вятър и буря;
 • Градушка;
 • Интензивен валеж;
 • Наводнения;
 • Пожари;
 • Осланяване;
 • Земетресение;
 • Измръзване.

Ако изброените условия са налице, а насажденията Ви са пострадали, поради неблагоприятните климатични условия, направената от Вас застраховка ще покрие щетите. Всеки един предприемач е добре да помисли за адекватно финансово обезпечаване още преди да се случи някоя от природните аномалии. По този начин ще сте спокойни, че дори и последствията да са изключително негативни, ще успеете да намерите добро решение!

Непокрити рискове

Застраховането на насаждения не „работи“ във всички случаи. Рискове винаги съществуват, но те често пъти остават непокрити, поради следните няколко причини:

 1. Увреждане и умиране на растенията, което до води до нереализиране на доход;
 2. Загуби поради лошо качество на посадъчния материал;
 3. Липса на грижа за растенията или неадекватна такава;
 4. Загуби при обработване на почвата;
 5. Война;
 6. Тероризъм;
 7. Суша и др.
Застрахователна сума

Тя се определя на база цената на посадъчния материал, също както и спрямо разходите, свързани с отглеждането на насажденията. Обезщетението се изплаща с оглед на щетите и броя на засегнатите растения, като то се изчислява на база 1 растение и съгласно договореното в полицата. Срокът на застраховка е обикновено за една година, като при наличието на някое от обстоятелствата, които се покриват от застраховката, е задължително да уведомите фирмата-застраховател в 3-дневен срок. Винаги мислете в перспектива и се стремете към това да обезпечите бизнеса си в случай на неблагоприятни за Вас събития. Застраховането на насаждения е повече от задължително, затова се информирайте колкото се може по-вече по този въпрос, за да направите и най-верния за Вас избор!