Какво е нужно да знаете за европейските патенти?

изобретение

Един от съществените моменти, които определят като решаващи за защита на изобретения е регистрацията на патент. Имате две основни опции, от които да се възползвате, а именно подаване на заявление за регистриране в българското патентно ведомство както и европейското. Разбира се тук се касае за териториален обхват, който би бил наистина определящ за това да си гарантирате много по-високо ниво на защита на вашата интелектуална собственост що се отнася именно до това да си осигурите повече приоритети. С какво се свързва регистрация на европейски патенти и какво е нужно да знаете по отношение на подготовката на документи и подаването на заявка? В днешната тема ще ви запознаем с основните акценти, които са определящи за този тип интелектуална собственост.

Какво е патент?

Преди да се пристъпи към регистрация в Европейското патентно ведомство е добре да си изясните какво точно представлява патента и защо някои изобретения изискват да бъдат патентовани. Основното, което е важно да имате предвид относно патентите е това, че става въпрос за:

  • Изключително право върху изобретение;
  • Гарантира на автора защита от кражби и неправомерно използване;
  • Предоставя суверенни права на притежателя;
  • Може да бъде обект на дивиденти, от които да се възползва притежателя така както намери за добре.

В зависимост от спецификата на изобретението и неговото приложение в различни сектори може да се каже, че става въпрос за нововъведение, ноу хау, което има своя принос по отношение на технологичните процеси. Затова е необходимо да се извършат съответните стъпки по регистриране, които са решаващи по отношение на осигуряването на правна защита и сигурност.

Регистрацията в Европейското патентно ведомство е наистина важно от гледна точка на това, че обхвата на защита е много по-мащабен. Освен 28-те членки на съюза към конвенцията има и включени други държави, в които патента има своята валидност.

Трудно ли се регистрира Европейски патент?

патент

Това, което често възпира много изобретатели за пристъпят към процедура по регистрация на Европейско изключително право върху изобретение е това, че реално се касае за специфични особености и анализи, които следва да бъдат направени предварително. Може би експертизата е най-трудната част, което реално налага и използването на консултантски услуги.

Въпреки, че на пръв поглед изглежда сложно и трудно да се регистрира европейски патент то е факт, че единната система се стреми максимално да улесни и облекчи заявителите. Имайте предвид, че повече от 80 % от световните изобретения са регистрирани като Европейски. Това идва да покаже доста голям интерес от страна на изобретателите към този модел за широко обхват на защита.

Разбира се има няколко основни процедури, които следва да бъдат спазени що се отнася именно до регистрацията на европейски патенти. Те са свързани с:

  • Изготвянето на експертиза, която да докаже, че става въпрос за новост, която е базирана на технически знания и има определящо значение за това да се приложи като нововъведение в промишлеността;
  • Изготвяне на заявка, която се подава с единната система на Европейското ведомство по интелектуална собственост;
  • Плащане на съответната тарифа за регистриране;
  • Осигуряване на правна защита за съответния период от време и други.

В случая е важно представителството от екип консултанти по европейски патенти, които биха ви спестили доста усилия, време и нерви.

Как да изберете представител?

Консултантските фирми, които работят в тази сфера не са малко. Важно обаче е да се доверите на такива, които имат нужния опит. Рейтинга, опита, квалификацията на експертите от екипа със сигурност могат да ви бъдат доста полезни що се отнася именно до това да си гарантирате прецизно и коректно попълване на набора изискуеми документи.

Специалисти се избират не спрямо тарифата, която ще заплатите за услугата, о по отношение на техните знания и компетентности в областта на издаването на Европейски патенти.