Какво е добре да знаете за смяната на водомерите в София

водомери

При мисълта, че ще се наложи да направим какъвто и да било ремонт у дома си онова, което си представяме наистина не ни допада. Мръсотия, строителни отломки, купчини отпадъци, които трябва да бъдат извозени и изхвърлени са сериозен повод за притеснение. Естествено не всеки ремонт е свързан с подобни битови неволи. Има такива, които са не толкова трудоемки, но пък изискват задължителна професионална намеса с оглед извършване на работата съобразно конкретни правила. Такива са поправките по водомерите или пък онези, които са свързани с подмяната им, която се налага или поради дефект или изтичане законовия срок на експлоатация. Днес ще си говорим за водомерите и ще насочим онези наши читатели от София към фирма, която има законово право да извършва ремонтни и монтажни дейности.

Кога водомера е за ремонт

Още при издаването на един строителен обект то задължителния момент е да бъдат открити партиди за електричество и вода. Това гарантира, че домакинствата в жилищната сграда или търговските обекти имат пълното право да ползват тези два ресурса.  Доставчик на вода за столицата е Софийска вода АД и за да имате пълно основание да не се притеснявате за употребата на вода за битови нужди то сключвате с дружеството договор за доставка и ползване на важния ресурс. До тук добре, но какво правим ако водомера се повреди?

Като всеки друг уред и водомерите подлежат на развала. Дефектите могат да се причинят от редица неща. Това може да бъде просто поставен некачествен водомер, както и повреда, причинена от самата вода. Следствие от некоректната работа на водомера са:

смяна на водомер
  • Неточно отчитане на показанията;
  • Високи сметки за вода;
  • Глоба от страна на доставчика за ненавременна намеса и сигнализиране от ваша страна като ползвател и т.нат.

С две думи при дори най-малък проблем и сигнал е правилно да потърсите ремонт на водомери vikhelp офис София. ВиК Хелп е от фирмите, които имат право да изкършват ремонтни дейности по водомера. Най-честата практика е свързана с доказването на неизправността на водомера и неговата смяна. Но за да бъдат извършени подобни работи един от основните фактори е фирмата да има лиценз.

Как протича процеса за смяна на водомера

Ремонт на водомер както стана ясно се прави изключително рядко. Най-честата прилагана практика е директно да се монтира нов и причините за това се  крият във възможността дефекта да се прояви отново на по-късен етап. Обикновено подмяната на водомерите се извършва или при настъпил дефект или при достигане на десет годишния срок на експлоатация. Софийска вода АД съветва своите абонати при даване на предписания за подмяна на водомерите да обърнат внимание  на това, че не всеки водопроводчик има право да извърши тази услуга. Именно поради това акцентирахме върху екипа на vikhelp, който има офис в София за да не губите време, а същото така да си спестите куп неволи по поставянето на новия ви водомер.

За да бъде съобразен с нормите и правилата, предвидени в инструкциите и общите условия на дружеството доставчик на вода е определящо да бъде наета лицензирана фирма като vikhelp. Следват коректното извършване на етапите по ремонта/смяната на водомера:

  • Оглед;
  • Демонтаж;
  • Почистване на системата около входа и изхода на водомера;
  • Монтаж на нов водомер;
  • Тестване работата на водомера;
  • Пломбиране;
  • Узаконяване.

Всеки един от етапите, които току що описахме се детайлизират в съответния примо-предавателен протокол. За да бъде максимално законово изразено всяко действие на екипа от vikhelp се спазват правилата, които са основен ангажимент на лицензираната фирма с офис в София. Така ползването на услугата не ви ангажира с нищо друго освен да наемете екипа и да платите съответната цена услугата, а всимко останало като ремонт, подмяна и узаконяване е техен ангажимент. Така спестявате време и не се занимавате с бюрократични и досадни подробности.